Componenţa Consiliului Local

 Consiliul Local Săcăşeni constituit, în urma alegerilor locale din 5 iunie 2012 şi a validării mandatelor, conform Hotărârii nr. 2/24.06.2016 este format din următorii membrii:

 

1. Balla Emeric, din partea Uniunii Democrate Maghiare din România;

2. Barta Alexa, din partea Uniunii Democrate Maghiare din România;

3. Bihari Ștefan – Carol, din partea Uniunii Democrate Maghiare din România;

4. Costan Mihaela – Crina – Greta, din partea Uniunii Naționale pentru Progresul României;

5. Moș Dumitru – Dorel, din partea Partidului Național Liberal;

6. Oros Ana, din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților;

7. Pop Călin – Ioan, din partea Partidului Social Democrat;

8. Sipoș Iozsef, din partea Uniunii Democrate Maghiare din România;

9. Szabo Mihail, din partea Partidului Popular Maghiar din Transilvania

 

Demisii și Validări în Consiliul Local al Comunei Săcășeni :

- Hotărârea Consiliului Local Nr.23/31.08.2016 - demisie consilier Oros Ana din partea ALDE

 

  

Consiliul Local Săcăşeni se organizează în 3 comisii de specialitate, conform Hotărârii nr. 5/24.06.2016, privind organizarea comisiilor de specialitate, după cum urmează:

 

I. Comisia pentru buget, finanţe, activități economico – financiare, programe de dezvoltare, administrarea domeniului public și privat:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.

Moș Dumitru – Dorel

preşedinte

2.

Szabo Mihail

secretar

3.

Balla Emeric

membru

 

II. Comisia pentru Învățământ, sănătate, familie, muncă, protecție socială, activități sociale, activități culturale:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.

Costan Mihaela – Crina – Greta

preşedinte

2.

Bihari Ștefan – Carol

secretar

3.

Oros Ana

membru

 

III. Comisia pentru Protecția mediului, turism, sport, amenajarea teritoriului, urbanism, juridic și de disciplină:

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.

Sipoș Iozsef

preşedinte

2.

Barta Alexa

secretar

3.

Pop Călin – Ioan

membru