Domeniul social

Date statistice
 Suprafaţa comunei: 8450 ha
 Suprafaţa fondului forestier: 3675 ha
 Teren agricol: 4775 ha
 Păşuni naturale: 511 ha
 Teren arabil: 2800 ha
 Teren intravilan: 356 ha
 Vii: 35 ha
♦  Livezi: 60 ha
 Pomi fructiferi răzleţi în gospodăriile populaţiei şi în vii: 9000 bucăţi
 
Efective de animale
 Bovine: 365 capete, din care: vaci cu lapte - 250 capete
♦  Ovine şi caprine: 385 capete, din care: mame - 125 capete
 Porcine: 1060 capete
♦  Cabaline: 120 capete, din care: cai de muncă - 107 capete
 Păsări de curte: 14.300 bucăţi
 Albine: 305 familii
 Numărul total de gospodării: 450
 
Utilaje agricole
♦ Tractoare: 33 bucăti
♦ Combine pentru recoltat păioase: 15 bucăţi
♦ Pluguri pentru tractor: 24 bucăţi
♦ Semănători cu tracţiune mecanică: 17 bucăţi
♦ Camioane: 1 bucată
♦ Autovehicule pentru transport mărfuri până la 1,5 to: 7 buc
♦ Remorci pentru tractor: 27 bucăţi
♦ Care şi căruţe: 100 buicăţi
♦ Autoturisme: 54 bucăţi
 
Populaţia
Numărul total de locuitori: 1352 din care
     • satul Chegea - 236
     • satul Săcăşeni - 1116.
 
Instituţii
♦ Şcoală generală cu clasele I-VIII Săcăşeni, cu 10 săli de clase
♦ Cămine culturale: 2, unul în satul Chegea şi unul în satul Săcăşeni
♦ Biserici: 4 - 1 Reformată, 1 Catolică, 2 Ortodoxe
♦ Case de rugăciuni: 2 - 1 Baptistă, 1 Adventişti de ziua a 7-a
♦ Ghişeu Poştal: 1
♦ Centrală telefonică automată: 1
♦ Unităţi comerciale: 4, din care în satul Chegea 1
♦ S.R.L., A.F.: 15 unităţi, 30 angajaţi
♦ Dispensar Uman: 1 cu un medic
♦ Dispensar Veterinar: 1 cu un medic
♦ Post de Poliţie: 1cu 2 angajaţi
 
Evenimente periodice
♦ Balul strugurilor - care se organizează anual cu respectarea unor obiceiuri tradiţionale
♦ Balul cărţii - organizat în luna februarie cu vânzări de cărţi
♦ Sărbătoarea Părului Pădureţ - organizat anual la înflorirea perilor sălbatici