Proiecte finalizate

♦ Pietruirea drumului în satul Chegea, program F.R.D.S., în valoare de 75.000 $;
♦ Asfaltarea drumului Săcăşeni-Chegea, din fonduri guvernamentale;
♦ Sistem de colectare selectivă a deşeurilor în localităţile Tăşnad, Săuca, Săcăşeni, Santău, Pir, Craidorolţ şi Cehal din judeţul Satu Mare, din fonduri PHARE, în valoare de 578.823 euro.
♦ Alimentare cu apă în localităţile Săcăşeni şi Chegea, canalizare menajeră şi staţie de epurare  în localităţile Săcăşeni şi Chegea, drum comunal în localitatea Săcăşeni, modernizare şi dotare Cămin Cultural în localităţile Săcăşeni şi Chegea, comuna Săcăşeni, judeţul Satu Mare.