Proiecte în lucru

♦ Planul Urbanistic General al Comunei Săcăşeni, din bugetul local al comunei.

♦ Extinderea reţelei de apă-canal în localitatea Săcăşeni

 Reabilitarea clădirii Primăriei Comunei Săcășeni (exterior)

♦ Modernizarea iluminatului public în comună

♦ Asfaltare străzi în comuna Săcăşeni 9 km

♦ Asfaltare DC 41A Cig - Săcăşeni

 Reabilitare DC 37

 Construire cabinet medical în comuna Săcăşeni                

 Construire capelă mortuară în localitatea Săcăşeni

 Amenajare Bază sportivă pe 2 ha teren de fotbal şi handbal

 Amenajare spaţii verzi

 Reabilitarea şcolii din Săcăşeni

♦ Construcţia unui pod peste Valea Checheţ