Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

I. Comisia pentru buget, finanţe, activități economico – financiare, programe de dezvoltare, administrarea domeniului public și privat:

  1. Moș Dumitru-Dorel – preşedinte
  2. Rebic Codruț-Vlad – secretar
  3. Balla Emeric – membru

II. Comisia pentru Învățământ, sănătate, familie, muncă, protecție socială, activități sociale, activități culturale:

  1. Irimuș Cristina-Mariana – preşedinte
  2. Dajcsar Anita-Rita – secretar
  3. Toth Attila – membru

III. Comisia pentru Protecția mediului, turism, sport, amenajarea teritoriului, urbanism, juridic și de disciplină:

  1. Șipoș Costel – preşedinte
  2. Balla Irina-Andreea – secretar
  3. Toth Ildiko – membru
HCL nr. 44 – comisii de specialitate