Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Comuna Săcăşeni este aşezată în partea de sud-vest al judeţului Satu Mare, în zona limitrofă cu comuna Bobota – judeţul Sălaj. Se învecinează:
♦ la sud cu comuna Cehal
♦ la nord şi vest cu oraşul Tăşnad
♦ la est cu comuna Acâş, respectiv satul Unimăt, comuna Supur şi comuna Bobota, judeţul Sălaj.
Comuna Săcăşeni este compusă din două sate: Săcăşeni şi Chegea. Satul Chegea este legat de comună de un drum asfaltat în lungime de 2,4 km.
Comuna este traversata de la N-V la S-E de şoseaua naţională DN 1F care asigură legătura cu Tăşnad şi cu Supur.

Date fizico-geografice

De la sud la nord în partea de est, comuna este flancată de dealuri care se pierd în şesul din partea denNord a comunei, în sud şi vest comuna este flancată de păduri.
Dealurile poartă denumiri cum sunt:
• Dealul Corbului
• Viile Mari (Nagyhegy)
• Viile Mici (Kishegy)
• Gozaş
• Dealul Chegii
• Dealul Cehalului
• Szeszgyár (Fabrica de Spirtoase)
• Boierişte
• Melegmai.

Dealurile sunt brăzdate de văi cum sunt:
• Valea Timişului
• Valea Chegii
• Valea Bercului
• Valea Checheţ
• Valea Ganaşului
• Valea Sărăuadului
văi care adună apele din pădurile din sudul comunei sau de pe versanţii dealurilor, în anii cu precipitaţii abundente.
În zona Chegii, locul denumit Pustă, apele freatice sunt la adâncimi de 2-3 m, iar în cadrul comunei pânza de apă freatică variază între 8 şi 12 m.
Solul este: podzol, sol brun-roşcat de pădure şi în partea de Nord a comunei în zona limitrofă a văii Checheţ, aluvionar.
Vegetaţia forestieră predominată este formată din: cer, gorun, carpen, plop, molid, salcie, ulm, salcâm, paltin, tei, păr sălbatic şi arbuşti ca: păducelul, trandafirul sălbativ, porumbarul şi altele.

Flora spontană este foarte diversă caracteristică zonei de trecere de la deal la şes.
Dealurile Chegii au mari cantităţi de nisip, rocă argiloasă şi calcaroasă – sfărămicioasă.
În pădurile din jur, ca animale sălbatice numeroase amintim porcul sălbatic (mitreţul) care în decursul anului produce mari pagube culturilor agricole din zonele învecinate pădurii.

Monumente istorice
♦ Biserica Reformată, construită în anul 1760 şi adăugită cu aripa sudică în anul 1886 prin contribuţia familiei BÖLÖNYI. Interiorul bisericii deţine picturi pe lemn şi un clopot pe care se poate citi: Santa Francisco, text scris cu litere gotice.
♦ Cetatea prefeudală Huta Chegii